• XXX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
 • Szkoła

  Gimnazjum w Jadownikach

 • Uroczystości

  Zawsze w pełni na galowo

 • Harcerstwo

  Patriotyzm chluba naszej szkoły

 • Sport

  Klasy sportowe to nasza wizytówka

PIT Online rozliczysz dzięki  
Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

 

15 lat Gimnazjum w Jadownikach

  Kończący się rok szkolny 2015/16 dla uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach był pełny sukcesów, zarówno o charakterze naukowym jak i sportowym, muzycznym czy plastycznym. Jak zawsze nauczyciele starali się jak najlepiej wykorzystać potencjał drzemiący w wychowankach, dlatego z roku na rok poszerza się grono uczniów w finałach konkursów oraz zwycięzców na poziomie województwa. Duża ilość stypendiów Burmistrza Brzeska przyznawanych corocznie naszym gimnazjalistom za wyjątkowe osiągnięcia świadczy o randze i wymiarze tych sukcesów.

Czytaj więcej: SUKCESY gimnazjum w roku 2015/16.

    Uczniowie naszego Gimnazjum wzięli udział w tegorocznej edycji Stypendiady Polonistycznej.  Największe sukcesy odnieśli w konkursie czytelniczym „Kreator”: laureatką została Weronika  Koczwara, która wykazała się 100 procentową znajomością lektury Agaty Christi „Dwanaście prac Herkulesa”. Trzecie miejsca zajęli Hildegarda Szyc, Barbara Waresiak, Wiktoria Mirska oraz Michał Nizioł- uczniowie ci rozwiązywali test dotyczący znajomości lektury „Mały Książe” Antoina de Saint Exupery. W konkursie ortograficznym wyróżnienia zdobyły  Barbara Waresiak i Wiktoria Mirska .

Czytaj więcej: Sukcesy uczniów PGJ w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym.

   29 kwietnia 2016r.w Zespole Szkół w Rajbrocie odbył się finał XV Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego „O Złote Pióro”. W konkursie wzięło udział sześćdziesięciu finalistów,  których organizatorzy wyłonili spośród dwustu pięćdziesięciu zgłoszonych. Do finałowych zmagań zakwalifikowała się uczennica naszego gimnazjum Weronika Koczwara, która w poprzednim roku była jednym  z trzech laureatów tegoż konkursu.

Czytaj więcej: Weronika pięknie pisze!

            Kończący się rok szkolny 2014/15 był dla uczniów i nauczycieli z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach pełny różnorakich sukcesów, zarówno o charakterze naukowym jak i sportowym, muzycznym czy plastycznym. Gimnazjum w Jadownikach to szkoła, która potrafi wykorzystać potencjał drzemiący w swoich wychowankach, dlatego z roku na rok poszerza się grono jej uczniów, którzy docierają do finałów konkursów, a nawet zostają ich zwycięzcami.          

            Jednymi z najważniejszych są Małopolskie Konkursy Przedmiotowe oraz konkursy tematyczne pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Oto największe osiągnięcia uczniów PGJ w tej kategorii w bieżącym roku szkolnym:

Czytaj więcej: Osiągnięcia uczniów 2014/15

Dobiegający końca rok szkolny był dla wielu uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jadownikach czasem naukowych sukcesów.
    Konkursy o najwyższej randze to  tzw. konkursy  kuratoryjne  oraz konkursy organizowane przez instytucje naukowe i badawcze oraz pod patronatem kuratorium. Z radością przedstawiamy  finalistów Małopolskich Konkursów przedmiotowych kuratoryjnych

Czytaj więcej: Osiągnięcia uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum w Jadownikach

Joomla Template by Joomla51.com